Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Adalah Tanggungjawab Bersama

 UniSZA     JKKP     JKKP

VISI

Menjadikan jabatan yang sentiasa komited, berdisiplin dan membantu menjayakan visi dan misi universiti ke arah pengantarabangsaan

 

MISI

Menekankan disiplin sebagai teras kejayaan, menguatkuasakan peraturan serta telus dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab

 

MOTTO

‘Berdisiplin Berintegriti’