Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Adalah Tanggungjawab Bersama

 UniSZA     JKKP     JKKP

OBJEKTIF JKKP UniSZA

 1.     Mengawal ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat kampus.

2.     Menjaga dan mengawal keselamatan nyawa, harta benda serta pintu masuk  / keluar kampus.

3.     Membantu dalam membangunkan sistem keselamatan dan kesihatan pekerjaan di universiti.

4.     Membantu jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan bagi mengadakan mesyuarat induk jawatankuasa KKP.

5.     Menjalankan penyiasatan tempat kerja sekiranya terdapat laporan kemalangan.

6.     Penguatkuasaan peraturan – peraturan mengikut ketetapan universiti.

7.     Memberi perkhidmatan dan bantuan kepada masyarakat dan pihak universiti.

8.     Memberi sumbangan dan sokongan kepada pihak universiti untuk mencapai matlamat dan misi universiti.